Kontaktuppgifter

Skriv gärna till teaterrampfeber@gmail.com

Posten sändes till:

Rampfeber rf.

c/o Kia Lundberg-Kankare
Svedjevägen 9 A
01690 Vanda

Styrelsen:
Ordförande   Stina Kankare                  tel 040 8460847
Sekreterare   Kia Lundberg-Kankare    tel 040 5125199
Kassör           Karri Kaksonen                tel 040 4514821

Teater Rampfeber - en medlem av NSU