Spelperioden är slut för denna gång

Vi tackar vår underbara publik som såg

den nyskrivna komedin

"Kan ni vänta på oss"

Vi hoppas ni hade trevligt!

Vi tackar också

Wallhalla i Barösund

Rigårdsnäs i Porkala

Karelia i Ekenäs

Björkudden i Ingå

Furuborg i Degerby

för att vi fick komma och gästspela hos er.

 

Dessutom sänder vi ett stort tack till alla fonder som bidragit till att vi kunde förverkliga årets pjäs.

         Svenska Kulturfonden

Vanda stad

Konstsamfundet

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Aktiastiftelsen i Vanda

William Thurings Stiftelse

Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse

Emilie och Rudolf Gesellius Fond

Tack!

 

Teater Rampfeber - en medlem av NSU